ERAF Jaunumi

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 “Smart”- klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (27.06.2018) pētījuma 3. posma progress uz 1.12.2018.

Ir pabeigta gala versijas PCB izstrāde, materiālu sagāde un izmēģinājuma partijas montāža.
Ir izgatavotas prototipa mehāniskās detaļas korpusiem, pabeigta visa pastiprinātāja prototipa montāža.
Ir veikta lielākā daļa prototipa testēšanas operāciju un izdarīti secinājumi.
Nobeiguma stadijā atrodas viss programmnodrošinājums, vēl notiek programmu atkļūdošanas process.

27.06.2018

Jauna SIA "Volburg" ražošanas ēka tika pieņemta ekspluatācijā. Pašlaik uzņēmums, Projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 ietvaros, ir uzsācis iekštelpu labiekārtošanu ar mērķi uzsākt ražošanu jaunajās telpās tuvākajā nākotnē.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (27.06.2018.)

Šobrīd projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros ir veikts shematiskais risinājums un PCB izstrāde smart-class pastiprinātājam. Veikta izstrādes moduļu programmēšana un kompleksie izmēģinājumi uz izstrādes moduļiem. Notiek koriģētās shēmtehnikas un gala versijas PCB izstrāde, kā arī tiek gatavots programmnodrošinājums Bluetooth vadībai, centrālajam procesoram un visu pastiprinātāja sistēmā ietilpstošo moduļu vadībai.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (05.01.2018)

Šobrīd projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikti eksperimentālās izstrādes darbi, kas iekļauj “Smart”-klases autobusu pastiprinātāja ražošanas procesa plānošanu, tehniskā uzdevuma saskaņošanu, shēmtehnisko risinājumu izstrādi. Projekta darbi tiek veikti atbilstoši projekta sākotnējam plānam.

27.03.2018

SIA "Volburg" pabeidza ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (05.04.2018)

Šobrīd projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikti eksperimentālās izstrādes darbi, kas iekļauj “Smart”-klases autobusu pastiprinātāja ražošanas procesa plānošanu, tehniskā uzdevuma saskaņošanu, shēmtehnisko risinājumu izstrādi. Projekta darbi tiek veikti atbilstoši projekta sākotnējam plānam.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (05.01.2017)

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

27.03.2017

SIA "Volburg" noslēdza Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Projekta nosaukums: "SIA "Volburg" ražošanas ēkas būvniecība" Projekts Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Projekta mērķis ir jaunas rūpnieciskās ražošanas ēkas izveide Salaspilī, lai veicinātu SIA "Volburg" esošās saimnieciskās darbības paplašināšanu.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (05.04.2017)

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

27.06.2017

SIA "Volburg" veic ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Būvniecība notiek pēc paredzēta plāna.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (05.07.2017)

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

27.09.2017

SIA "Volburg" veic ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Būvniecība notiek pēc paredzēta plāna.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (05.10.2017)

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

27.12.2017

SIA "Volburg" veic ražošanas ēkas būvniecību saskaņā ar noslēgto Līgumu par būvniecības darbu veikšanu ar SIA "INOS" Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.1.1.5/16/A/004 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Būvniecība notiek pēc paredzēta plāna.

14.04.2016. Projekta Nr. 3.2.1.2./16/I/001 ietvaros noslēgts Līgums ar LIAA

Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (Nr. 3.2.1.2./16/I/001) ietvaros SIA Volburg un Latvijas Investīciju un attīstību aģentūra noslēdza Līgumu Nr. SKV-L-2016/42 par sniedzamo atbalstu uzņēmuma mārketinga aktivitātēm.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 "Smart"-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem īstenošana (05.10.2016)

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002 ietvaros tiek veikta autobusu audio-pastiprinātāju tehnisko un tehnoloģisko risinājumu un vadības principu un projektēšanas metodoloģiju izpēte. Projekta ietvaros veiktie darbi notiek atbilstoši projekta plānam.

VOLBURG Ltd.

Meža iela 2, Salaspils, LV-2169, Latvija

Reģ.nr. LV40003293907

+371 675 197 80

info@volburg.lv

Kontakti