ERAF Projekti

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.02.2023)

 • Apkopoti eksperimentālās tehnoloģijas sniegtie rezultāti un secināts, ka tehnoloģija sasniegusi TRL 8 – Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos.
 • Ir saņemtas projekta laikā izstrādātās eksperimentālās tehnoloģijas rokasgrāmatas.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.12.2022)

 • Video darba vietu procedūra ir izstrādāta. Ir uzstādīta pirmā viedā darba vieta un tiek pārbaudīta ražošanas apstākļos.
 • Ražošanas iekārtu uzraudzības sistēmas pirmā iekārta savienota ar uzņēmuma ERP sistēmu, tiek testēta ražošanas apstākļos.
 • Tiek pārbaudīti vides monitoringa sistēmas brīdinājuma sūtīšanas scenārīji un apmācītas atbildīgās personas.
 • Ir uzstādīts gala lodēšanas/montāžas un testēšanas robots un sākta tā testēšana ražošanas vidē.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.09.2022)

 • Tiek pārbaudīta viedās darba vietas specializētā programmatūra un izstrādāta jauna procedūra.
 • Daļēji piegādāts gala lodēšanas/montāžas un testēšanas robots un sākta tā uzstādīšana.
 • Tiek ieviesti vides monitoringa sistēmas brīdinājumu sūtīšanas scenarīji, lai varētu nekavējoties reaģēt uz ražošanai neatbilstošu vidi.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.06.2022)

 • Uzstādīta un pārbaudīta jauna iekārta:

Automatizēta iespiedplašu depanelizācijas iekārta- MEREO.  Šī iekārta tiek izmantota ražošanas procesā, nodrošinot autonomu un efektīvu izstrādājumu atdalīšanu no ražošanas paneļiem.

 • Tiek izstrādāta un testēta specializēta programatūra viedo darba vietu funkcionalitātes efektivitātes uzlabošanā.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.03.2022)

 • Izstrādāta pirmā veidās darbavietas darbības procedūras versija, izmantojot ERP sistēmas iebūvētās funkcijas, kura tiek testēta un optimizēta.
 • Uzstādīti un pieslēgti tiklā apkārtējas vides izsekošanas iekārtas,– CO2 sensori, temperatūras sensori, relatīvā mitruma sensori. Informācija no iekārtam uz serveri tiek sūtīta pa bezvadu tiklu.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.12.2021)

Tik veikta FA ražošanas līnijas ieviešanas izpēte, kas pēc montāža līnijas ieviešanas paredz sekojošus ieguvumus:

 • Palielināta darbā efektivitāte  par 20%
 • Samazināta produkta pašizmaksā par 12%
 • Izslēgts cilvēciskais faktors
 • Droša, stabila un augsta produkta kvalitātē
 • Automātiska saražotas produkcijas daudzuma atskaitīšanas tiešsaistē
 • Samazināts enerģijas patēriņš uz saražoto vienību (samazinās CO2 izmeši) par 7%

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.09.2021)

Ir veikta ražošanas procesu uzraudzības sistēmas izstrāde un sākta ieviešana izmantojot IOT tehnoloģijas,

Projekta ietvaros tika veiktas sekojoši uzlabojumi:

 • Uzstādīti un pieslēgti tiklā apkārtējas vides izsekošanas iekārtas kas jau darbojas testā režīmā – CO2 sensori, temperatūras sensori, relatīvā mitruma sensori. Informācija no iekārtam uz serveri tiek sūtīta pa bezvadu tiklu.
 • Pieslēgti un darbojas testa režīmā apkures sistēmas siltuma patēriņā skaitītāji kuri tiešsaistes režīmā suta datus caur LoRa sistēmu.
 • Uzstādīts un sakonfigurēts serveris.
 • Veikts Monitor ERP sistēmas atjauninājums, kurš ietver sevī API slāni.
 • Piegādātas visas nepieciešamās iekārtas viedo darba vietu uzstādīšanai, sākts darba procedūras izstrādes posms.
 • Iekārtu uzraudzības sistēmai uzstādīta programmatūra servera pusē,  sākta IOT iekārtu uzstādīšana ražošanas iekārtās.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.06.2021)

Noslēgušies konkursi un pasūtīti:

 • Gala salikšanas/lodēšanas/testēšanas/pakošanas iekārta. Šī iekārta tiek speciāli izveidota priekš mūsu vajadzībām automatizējot salikšanas, lodēšanas, testēšanas un iepakošanas procesus.
 • Ražošanas procesu uzraudzības sistēmas izstrāde un ieviešana izmantojot IOT tehnoloģijas. Tika izstrādātas prasības un ieviešanas plāns ražošanas procesu un vides uzraudzībai izmantojot IOT tehnoloģijas. Šīs sistēmas ieviešana plānota līdz 2021. gada novembrim.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.03.2021)

Uzstādītas un pārbaudītas jaunas iekārtas:

 • Automatizēta virsmas montāžas iekārta (SMD montāžas automāts) – FUJI Aimex IIIc. Šī iekārta tiek izmantota virsmas montāžas procesā, tajā ir divi augstas kapacitātes montāžas moduļi, kas nodrošina ražošanas līnijas fleksibilitāti un ātru ražošanas ciklu.
 • Automatizēta rentgena skenēšanas (X-ray) iekārta – YXLON Cougar EVO. Šī iekārta tiek izmantota virsmas montāžas lodēšanas procesa kvalitātes pārbaudei. Ar šo iekārtu var pārbaudīt lodēšanas kvalitāti detaļām, kurām lodējumi ir tikai detaļas apakšā.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (14.12.2020)

Ir uzsākta pirmo soļu veikšana “Industry 4.0” virzienā. Jau 2021. gadā plānots uzsākt šī koncepta ieviešanu ražošanā. Un pirmais solis ir ražošanas datu ievākšana. Ražošanas līnijas tiks pievienotas MONITOR ERP sistēmai, kur tiešsaistē varēs redzēt ražošanas procesu progresu, kā arī nodrošināt precīzus datus līniju efektivitātes rādītājus. Šī koncepta ietvaros uzņēmums virzās tuvāk bezpapīra ražošanas procesam, ieviešot viedās darba vietas ne tikai administrācijā, bet arī ražošanā.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (30.09.2020)

Noslēdzies konkurss par iekārtu iegādi: Konkursa rezultātā tika pasūtītas sekojošas iekārtas: Automatizēta rentgena skenēšanas (X-ray) iekārta un Automatizēta virsmas montāžas iekārta (SMD montāžas automāts) Iekārtu ieviešana ražošanā paredzēts laika posmā no 2020.gada decembra līdz  2021. gada Janvārim.

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (24.03.2020)

Ir uzstādīta virsmas montāžas tehnoloģijā izmantojama lodēšanas krāsns HELLER 1809 MK 5. Šī krāsns sastāv no 10 individuāli regulējamām temperatūras zonām, kas nodrošina augstu precizitāti izstrādājumu lodēšanas procesā.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (15.01.2020)

Ir uzstādīta lodēšanas pastas uzklāšanas iekārta ar SPI opciju Speedprint SP710. Šī iekārta tiek lietota virsmas montāžas procesā, tā uzklāj uz iespiedplatēm lodēšanas pastu izmantojot trafaretus. Kā arī šī iekārta spēj noteikt lodēšanas pastas uzklāšanas kvalititāti, lai varam būt pārliecināti par kvalitātīvu rezultātu. Šī iekārta autonomi aplīmē iespiedplates ar nepieciešamiem svītru kodiem, kā arī spēj pielāgoties nestandarta gadījumiem, kad virsmas montāžas procesā jāizmanto gan lodēšanas pasta, gan līme zem detaļām, šādā veidā atvieglojot operatoru manuālo darbu un nodrošina precīzu rezultātu.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (11.10.2019)

Ir uzstādīta SPEA S2 Flying Probe Tester iekārta. Šī iekārta ir daudzfunkcionāla un moderna iekārta, kas ir speciāli izstrādāta iespiedplašu elektrisko un optisko testu veikšanai. Pateicoties 4 automatizētiem testa taustiem šī viena ierīce spēj aizvietot daudzas fiksētu mērīšanas adatu testa stacijas. Augsti attīstīta un lietotājam draudzīga programmatūra ļauj inženieriem izstrādāt testa programmas priekš gandrīz jebkura produkta. Katrā testa taustā iestrādātie instrumenti ļauj veikt momentānus un precīzus sprieguma, strāvas, pretestības, vadāmības un gaismas diožu īpašību mērījumus jebkurā plates punktā. Daudzpusīgas kompensēšanas ierīces dod iespēju izolēt konkrētas komponentes no elektriskās shēmas, lai veiktu mērījumus, kuri bez šīm ierīcēm nebūtu iespējami. Inženieri jau ir izstrādājuši testus priekš pirmajam izstrādājumiem, un testi veikti pārbaudes režīmā. Šī iekārta ļaus testus veikt autonomi, operatoram būs jāveic tikai iekraušanas un izkraušanas darbi, tādejādi mazinot cilvēcisko faktoru testu veikšanā.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (19.06.2019)

Ir uzstādīta lodēšanas pastas uzklāšanas trafaretu mazgāšanas iekārta – N29SA4. Šī iekārta ir slēgtā cikla sistēma, kura tīrīšanas līdzekli attīra no netīrumiem un izmanto to atkal. Tās pamatā ir ultraskaņas tīrīšanas tehnoloģija. Ar šīs iekārtas palīdzību tiek nodrošināts efektīvs un uzticams trafaretu tīrīšanas process kā rezultātā, ir palielināta lodēšanas pastas uzklāšanas kvalitāte virsmas montāžas procesā.

 

 

 

Projekta Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana” īstenošanas ietvaros (15.03.2019)

Ir izstrādāta statistiskā procesa kontrole (SPC) auto industrijas apgaismes iekārtas ražošanas procesam. Šī metode tiek izmantota, lai uzraudzītu, kontrolētu un uzlabotu ražošanas procesu konkrētajam izstrādājumam un kalpos kā viens no rādītājiem ieviešot pressfit tehnoloģiju šim izstrādājumam. Varēsim novērot kvalitātes izmaiņas pārejas brīdī, kā arī pressfit procesa uzlabošanai.

 

 

 

04.12.2018. Jauns projekts Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros

SIA “Volburg” noslēdza Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta  Nr. 1.2.1.4./18/A/016  “Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošana”  īstenošanu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 293, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifikā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošana” ietvaros.

 • Published on: 4 novembris, 2019

STRĀDĀJIET AR MUMS

Uzņēmuma pamatmērķis ir nodrošināt klientiem pasaules klases kvalitātes pakalpojumus par konkurētspējīgu cenu. Volburg ir ieviesis QA moduli ar EDI iespējām – ERP sistēmu “Monitor” ar pilnu izsekojamību.

Saņemt piedāvājumu